Herroeping

Herroepingsvoorwaarden

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Je kunt via de webshop aangeven wat je iets retour wilt geven, ga dan naar deze link: