Disclaimer

Disclaimer Eepcards

Op alle op de website aanwezige informatie en beelden berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en beelden welke afkomstig zijn van de website van Eepcards zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of beelden in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Eepcards noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Lees hier de Algemene voorwaarden